Πρόγραμμα διαλέξεων εξωτερικών ομιλητών ΠΜΣ

Το πρόγραμμα διαλέξων εξωτερικών ομιλητών του ΠΜΣ “ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ” για το χειμερινό εξάμηνο μπορείτε να το δείτε εδώ.

__________
Αθανάσιος Τσαγκανός
Διευθυντής ΠΜΣ
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων