ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Π.Π. για το εαρινό εξάμηνο του 2022-2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Π.Π. για το εαρινό εξάμηνο του 2022-2023 (αρχείο PDF)