Προκήρυξη για την πρόσληψη Εντεταλμένου Διδάσκοντα του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Π.Π. για το εαρινό εξάμηνο του 2022-2023

Προκήρυξη για την πρόσληψη Εντεταλμένου Διδάσκοντα του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Π.Π. για το εαρινό εξάμηνο του 2022-2023 (αρχείο PDF)