Σημαντική διάκριση μελών του Τμήματος Βιολογίας

Πριν λίγες μέρες εκδόθηκε η Επιστημονική Έκθεση του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Center) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη μεθοδολογία χαρτογράφησης και της αξιολόγησης της κατάστασης των οικοσυστημάτων στην ΕΕ (EU-wide methodology to map and assess ecosystem condition
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC130782?fbclid=IwAR3dqrifLGv8l3AlSfzONFdYsRnRJVdXR77S2kCb5YlbhIHTKSPbjPIAaDw).

Πρόκειται για την επιστημονική τεκμηρίωση και εφαρμογή κοινής μεθοδολογικής προσέγγισης σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να υποστηρίζονται εφαρμοσμένες πολιτικές.
Με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνουμε ότι στη συγγραφική ομάδα της Επιστημονικής Έκθεσης συμμετείχαν οι κκ. Παναγιώτης Δημόπουλος και Ιωάννης Κόκκορης της ερευνητικής ομάδας του Εργαστηρίου Βοτανικής του Τμήματος Βιολογίας, τους οποίους και συγχαίρουμε ιδιαίτερα για τη συμβολή τους στην προβολή και παρουσία του Πανεπιστημίου και της χώρας μας στη λήψη ευρωπαϊκών αποφάσεων σχετικά με τις Πανευρωπαϊκές προσεγγίσεις που απαιτούνται για την ορθή διαχείριση όλων των τύπων οικοσυστημάτων.

Με εκτίμηση,
Στέφανος Νταϊλιάνης
Πρόεδρος τμήματος Βιολογίας