Συγχαρητήρια ανακοίνωση – Απονομή βραβείου Εξαίρετης Δημοσίευσης «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ» για το έτος 2022

Η Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων συγχαίρει την ερευνητική ομάδα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών αποτελούμενη από τον Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Τσεκούρα, τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Κουνετά και τον διδάκτορα του Τμήματος κ. Νικόλαο Χατζησταμούλου, για το βραβείο Εξαίρετης Δημοσίευσης «Παναγιώτης Κανελλόπουλος» 2022, που έλαβαν από το Πανεπιστήμιο για την εργασία τους:

Nikos Chatzistamoulou, Kostas Kounetas, Kostas Tsekouras,
Technological hierarchies and learning: Spillovers, complexity, relatedness, and the moderating role of absorptive capacity, Technological Forecasting and Social Change, Volume 183, 2022, 121925, ISSN 0040-1625Το περιοδικό Technological Forecasting and Social Change του εκδοτικού οίκου ELSEVIER, είναι υψηλής απήχησης περιοδικό (CiteScore 13.7, Impact Factor 10.884) και συνεπώς η σημαντική αυτή διάκριση καταδεικνύει την προσπάθεια που γίνεται στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και στα υπόλοιπα Τμήματα της Σχολής μας για παραγωγή υψηλής ποιότητας ερευνητικού έργου. Προσπάθεια που υποστηρίζεται και από ανάλογο θεσμό βράβευσης καλύτερης επιστημονικής εργασίας της Σχολής, από το 2018.Ευχόμαστε σταθερή και διαρκή αύξηση του ποιοτικού ερευνητικού έργου της Σχολής.

____________
Βουτσινάς Βασίλειος
Κοσμήτορας
Σχολή Οικονομικών Επιστημών & Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Πατρών