Συγχαρητήρια ανακοίνωση – Απονομή βραβείου Εξαίρετης Δημοσίευσης «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ» και βραβείου Εξαίρετης Διδασκαλίας «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΣ» για το έτος 2022

Η Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών συγχαίρει τους Καθηγητές της Σχολής Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών κ.κ. Γ. Ξυδόπουλο και Α. Αρχάκη καθώς και τη διδακτόρισσά τους κα Κυριακούλα Τζωρτζάτου για την απονομή ενός από τα βραβεία Εξαίρετης Δημοσίευσης «Παναγιώτης Κανελλόπουλος» 2022, καθώς και τον Καθηγητή της Σχολής Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών κ. Θ. Καραλή για την απονομή ενός από τα βραβεία Εξαίρετης Διδασκαλίας “Ευάγγελος Παπανούτσος” 2022.

Τα βραβεία αυτά αποδεικνύουν το υψηλό εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο της Σχολής.

 

Εκ μέρους της Σχολής

Ο Κοσμήτορας

Βασίλειος Κόμης