Συνέδριο για τον Εθελοντισμό και την Ενεργό Γήρανση, 27/03/2024

Στο  πλαίσιο  της  ολοκλήρωσης  του  έργου  «Αειθαλεία»: Ολιστικό  πρόγραμμα  για  τον εθελοντισμό  ατόμων  τρίτης  ηλικίας  και  την  ενεργή  συμμετοχή  τους  στα  κοινά», η ΕΛΙΞ-Προγράμματα  Εθελοντικής  Εργασίας,  ως  φορέας  υλοποίησης  και  οι  εταίροι Πανεπιστήμιο  Πατρών,  Proopsis  Consulting  S.A.  και  OTEAcademy  διοργανώνουν Συνέδριο  για  τον  Εθελοντισμό  και  την  Ενεργό  Γήρανση,  το  οποίο  θα πραγματοποιηθεί στο  Σεράφειο  του  Δήμου  Αθηναίων  (Εχελιδών  19  &  Πειραιώς 144,  Αθήνα),. την Τετάρτη 27 Μαρτίου, ώρα 12.00μμ – 17.00μμ.