Τι μπορούν να μας μάθουν τα γενετικά δεδομένα για την εξελικτική ιστορία του ανθρώπου και άλλων ειδών; , 19/01/2023

Το Π.Μ.Σ. “Βιολογικές Επιστήμες: Έρευνα & Εφαρμογές”, κατεύθυνση: “Βιολογική Τεχνολογία”, στα πλαίσια του Κύκλου Σεμιναρίων 2022-2023, διοργανώνει σεμινάριο την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023, 11:00 π.μ.

Ομιλητής: Δρ. Παύλος Παυλίδης, Ερευνητής B’, Ινστιτούτο Πληροφορικής, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

Τίτλος: «Τι μπορούν να μας μάθουν τα γενετικά δεδομένα για την εξελικτική ιστορία του ανθρώπου και άλλων ειδών;»

 

Link: https://upatras-gr.zoom.us/j/98761810921?pwd=bDNoZ1MzdGNBc2FIdk1oallIMDBVdz09

Meeting ID: 987 6181 0921

Passcode: 137015

____________
Alexandra Lianou, M.Sc., Ph.D.
Assistant Professor of Applied Microbiology
Section of Genetics, Cell and Developmental Biology
Department of Biology, University of Patras