Το Πανεπιστήμιο Πατρών στη θέση 761-770 μεταξύ 5.663 ιδρυμάτων στον κόσμο στην QS World University Rankings

 

Ανακοινώθηκε από την QS World University Rankings, η σειρά κατάταξης των καλύτερων Πανεπιστημίων του κόσμου (reference year 2025 – ακαδημαϊκό έτος 2022-2023). Μετά από αξιολόγηση συνολικά 5.663 ιδρυμάτων, η QS δημοσίευσε αποτελέσματα για 1.503 από αυτά και κατέταξε το Πανεπιστήμιο Πατρών στη θέση 761-770 παγκοσμίως. Για ένα ακόμη έτος, η πορεία είναι ανοδική, χάρη στη βελτίωση που επέδειξε το ίδρυμα στους τομείς:

  • βιωσιμότητας (sustainability),
  • αναφορές προς ερευνητή (citations per faculty), και
  • ερευνητική δικτύωση (international research network).

Σε εθνικό επίπεδο το Πανεπιστήμιο Πατρών βρίσκεται στην 5η θέση.  Ωστόσο, σε σχέση με τα άλλα ελληνικά ΑΕΙ, το Πανεπιστήμιο Πατρών καταλαμβάνει στους παρακάτω δείκτες τις εξής θέσεις:

  • 1η θέση στη βιωσιμότητα (sustainability)
  • 2η θέση στους διεθνείς φοιτητές (international students)
  • 3η θέση στην αναλογία καθηγητών προς φοιτητές (faculty/student ratio).

Συγχαίρουμε για μια ακόμη φορά τα μέλη της κοινότητας για την επίμονη και συστηματική δουλειά τους που αναδεικνύει το ίδρυμά μας.

Οι δείκτες βάσει των οποίων προκύπτει η κατάταξη των ιδρυμάτων από την QS είναι οι ακόλουθοι:

(1) Ακαδημαϊκή φήμη (Academic Reputation): αυτός ο δείκτης προκύπτει μέσω έρευνας ερωτηματολογίων που πραγματοποιεί η QS (QS Academic Reputation Survey) στην οποία συμμετέχουν ακαδημαϊκοί απ’ όλο τον κόσμο. Tο κριτήριο αυτό αντανακλά την ποιότητα του επιστημονικού έργου που παράγεται στα πανεπιστήμια. H βαρύτητα αυτού του δείκτη στη συνολική βαθμολογία είναι 30%.

(2) Ετερο-αναφορές ανά καθηγητή (Citations per Faculty): Αυτή η αναλογία μετρά τον μέσο αριθμό αναφορών που λαμβάνει το δημοσιευμένο επιστημονικό έργο ανά καθηγητή σε φάσμα πενταετίας. Με αυτό το δείκτη εκτιμάται ο ερευνητικός αντίκτυπος του κάθε πανεπιστημίου. H βαρύτητα αυτού του δείκτη στη συνολική βαθμολογία είναι 20%.

(3) Φήμη στους εργοδότες (Employer Reputation): Ο δείκτης αυτός λαμβάνεται μέσω έρευνας ερωτηματολογίων που απευθύνεται σε εργοδότες (QS Employer Reputation Survey). Τα ιδρύματα αξιολογούνται βάσει των απόψεων που έχουν σχηματίσει οι εργοδότες σε παγκόσμιο επίπεδο για τους απόφοιτους των πανεπιστημίων. Βαρύτητα δείκτη: 15%.

(4) Επαγγελματική απασχόληση αποφοίτων (Employment Outcomes): Αυτός ο δείκτης αντικατοπτρίζει την ικανότητα των ιδρυμάτων να διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο επαγγελματικής απασχόλησης για τους αποφοίτους τους. Βαρύτητα δείκτη: 5%.

(5) Αναλογία καθηγητών προς φοιτητές (Faculty/Student Ratio): αποτελεί ένα έμμεσο κριτήριο της ποιότητας σπουδών που παρέχει το ίδρυμα στους φοιτητές του. Βαρύτητα δείκτη: 10%.

(6) Ποσοστό αλλοδαπών καθηγητών που εργάζονται στο πανεπιστήμιο (International Faculty): Το κριτήριο αυτό αποτυπώνει πόσο ελκυστικό είναι το πανεπιστήμιο σε ξένους καθηγητές που θέλουν να δουλέψουν σε αυτό. Βαρύτητα δείκτη: 5%.

(7) Διεθνές ερευνητικό δίκτυο (International Research Network): O δείκτης αυτός αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των ιδρυμάτων να δημιουργούν σταθερές ερευνητικές συνεργασίες με άλλα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από διαφορετικές περιοχές / τοποθεσίες. Βαρύτητα δείκτη: 5%.

(8) Ποσοστό αλλοδαπών φοιτητών που φοιτούν στο πανεπιστήμιο (International Students): Με αυτό το κριτήριο μετριέται η διεθνοποίηση του πανεπιστημίου και το πόσο ελκυστικό είναι σε φοιτητές από το εξωτερικό. Ο δείκτης αυτός παρέχει μια ένδειξη της ικανότητας ενός πανεπιστημίου να προσελκύει ταλέντα από όλο τον κόσμο. Βαρύτητα δείκτη: 5%.

(9) Βιωσιμότητα (Sustainability): Αξιολογεί τον κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο των πανεπιστημίων ως κέντρα εκπαίδευσης και έρευνας. Η βαθμολογία για αυτό το κριτήριο λαμβάνεται από την ανάλυση της αυτόνομης κατάταξης για την βιωσιμότητα των πανεπιστημίων που διενεργεί η QS. Βαρύτητα δείκτη: 5%.

Αναλυτικές πληροφορίες για τη μεθοδολογία της QS World University Rankings υπάρχουν στον ακόλουθο σύνδεσμο.

 

Θυμίζουμε ότι πρόσφατα ανακοινώθηκαν και οι θεματικές κατατάξεις της QS στις οποίες το Πανεπιστήμιο Πατρών κατέγραψε τις παρακάτω επιδόσεις:

– Biological Sciences 601-650
– Chemical Engineering 251-300
– Chemistry 551-600
– Civil & Structural Engineering 201-240
– Computer Science & Information Systems 401-450
– Education 401-420
– Electrical & Electronic Engineering 301-350
– Environmental Sciences 401-450
– Mechanical, Aeronautical & Manufacturing Engineering 251-300
– Medicine 501-550
– Physics and Astronomy 551-600

Prof. Dionissios Mantzavinos
Vice-Rector Academic & Int’l Affairs
University of Patras
Dept. of Chemical Engineering
Caratheodory 1, University Campus,
GR-26504 Patras, Greece
https://www.upatras.gr/en/university/administration/antiprytaneis/vice-rector-for-academic-and-international-affairs/
https://www.chemeng.upatras.gr/en/personnel/faculty/51
https://scholar.google.com/citations?user=KvFFsVMAAAAJ&hl=en&oi=ao