19ο Καρδιολογικό Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή “Γέφυρα Καρδιολογίας 2021”

Το 19ο Καρδιολογικό Συνέδριο «Γέφυρα Καρδιολογίας» 2021, θα λάβει χώρα την Παρασκευή 3 έως την Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου. Πληροφορίες για το συνέδριο μπορείτε να αναζητήσετε στον παρακάτω σύνδεσμο (https://www.cardiobridge2021.gr/).

Είναι σαφές ότι η λειτουργία του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου του Ιδρύματος ξεκινά με την τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων πρόληψης και προστασίας.