2η Τροποποιητική Πράξη συγκρότησης Κοσμητείας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

2η Τροποποιητική Πράξη συγκρότησης Κοσμητείας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

ΑΔΑ_ΑΠ_2η ΤΡΟΠΟΠΟΠΟΙΗΣΗ_Πράξη.Κοσμητεία.ΣΑΚΕ.2022_2023.pdf