Ανακοίνωση από το Κέντρο  Αίματος του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου.

Ανακοίνωση από το Κέντρο  Αίματος του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου.

Πανεπιστήμιο Αιμοδοσία Ιούνιος