Ανάρτηση Βιογραφικού του υποψηφίου για τη θέση του Διευθυντή του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας & Μικροανάλυσης, της ΣΘΕ, κ. Δημητρίου Σκαρλάτου, Αναπλ. Καθηγητή Τμ. Φυσικής

Ανάρτηση Βιογραφικού του υποψηφίου για τη θέση του Διευθυντή του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας & Μικροανάλυσης,της Σχολής Θετικών Επιστημών, κ. Δημητρίου Σκαρλάτου, Αναπλ. Καθηγητή Τμ. Φυσικής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ_ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ