Απλές φωτονικές δομές υψηλής φωτεινότητας με εφαρμογές στην κβαντική τεχνολογία, 09/04/2024

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Την Τρίτη 9 Απριλίου 2024, ώρα 13.00, ο Πέτρος Ανδροβιτσανέας, μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ, θα δώσει ομιλία με τίτλο

Απλές φωτονικές δομές υψηλής φωτεινότητας με εφαρμογές στην κβαντική  τεχνολογία

Η ομιλία θα γίνει στην αίθουσα Φ7 του τμήματος Φυσικής.

 

Περίληψη
Τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στην ποιότητα των  κβαντικών τελειών που κατασκευάζονται με τη μέθοδο της επιταξίας  μοριακής δέσμης. Οι κβαντικές τελείες έχουν επιδείξει εξαιρετική απόδοση  στην παραγωγή μοναδικών φωτονίων, με απόδοση συλλογής >86% από την  φωτονική κοιλότητα, και απόδοση συλλογής στην άκρη οπτικής ίνας >55%,  διατηρώντας παράλληλα υψηλές τιμές στη μη διακριτότητα των μοναδικών  φωτονίων  >99,5%.  Στο συγκεκριμένο σεμινάριο θα δοθεί μια σύνοψη αυτών των εξελίξεων και  την δουλειά που έχει πραγματοποιήσει ο ομιλητής τα τελευταία χρόνια, για την δημιουργία απλών, εύκολα κατασκευαζόμενων, φωτονικών δομών βασισμένες στις  κβαντικές τελείες, με υψηλή φωτονική πιστότητα απόδοση. Ο στόχος είναι να λειτουργήσουν ως διεπαφή ανάμεσα σε φωτόνια και  spin, ηλεκτρονίων ή οπών, που βρίσκονται παγιδευμένα μέσα στις κβαντικές  τελείες, με την προοπτική να έχουν εφαρμογές στις κβαντικές τεχνολογίες.