Ατμοσφαιρική τηλεπισκόπηση και η συμβολή της στον χαρακτηρισμό των αιωρούμενων σωματιδίων, 21/11/2023

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Την Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023, ώρα 13.00, η Ελίνα Γιαννακάκη, επίκουρη καθηγήτρια του τμήματος Φυσικής του ΕΚΠΑ, θα δώσει ομιλία με τίτλο

Ατμοσφαιρική τηλεπισκόπηση και η συμβολή της στον χαρακτηρισμό των αιωρούμενων σωματιδίων

Το σεμινάριο θα γίνει στην αίθουσα Φ7 του τμήματος Φυσικής.

 

Περίληψη

Η τηλεπισκόπηση είναι μια τεχνική για την παρατήρηση φαινομένων από απόσταση βασιζόμενη στην αλληλεπίδραση του φωτός με την ύληΣτη σημερινή ομιλία θα εξετάσουμε το λόγο για το οποίο μέσω της τηλεπισκόπησης μπορούμε να εξάγουμε πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά περιβαλλοντικών παραμέτρων στην ατμόσφαιρα. Θα παρουσιάσουμε αποτελέσματα σχετικά με τις οπτικές και μικροφυσικές ιδιότητες των αιωρούμενων σωματιδίων στη Θεσσαλονική, Αθήνα, Νότια Αφρική, Ινδία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Αναγνωρίζοντας και αξιοποιώντας τις δυνατότητες των συστημάτων ενεργής τηλεπισκόπησης θα αποδομήσουμε τη κατακόρυφη δομή της σε διάφορους τύπους αιωρούμενων σωματιδίων καθώς συχνά αυτά παρουσιάζονται ως μίξη. Τέλος θα παρουσιάστουν τα πρόσφατα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου για την αναγνώριση και ποσοτικοποίηση της ατμοσφαιρικής γύρης χρηματοδοτούμενο από το Ελληνικό ΊδρυμαΕρευνας και Καινοτομίας.