Δελτίο Τύπου

Ενημερωτική Εσπερίδα με θέμα: Αειφορική Γεωργία
Το Πανεπιστήμιο Πατρών θα ενεργοποιήσει από την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά το Προπτυχιακό Πρόγραμμα «Αειφορική Γεωργία» στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών. Στο πλαίσιο της παραπάνω εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας, θα πραγματοποιήσει Εσπερίδα με στόχο την ενημέρωση σε θέματα γεωργίας, καθώς και στη συμβολή των νέων αποφοίτων – γεωπόνων στην αειφορική γεωργία, η οποία ευελπιστούμε ότι θα συμβάλλει αποτελεσματικά στην ανάπτυξη της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Υπαίθρου. Η εκδήλωση θα είναι με φυσική παρουσία στους χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών στο Αγρίνιο  (Αμφιθέατρο Κεντρικού Κτιρίου, Γ. Σεφέρη 2), την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022 και ώρα: 6.00μ.μ. και με ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση μέσω του συνδέσμου: https://upatras-gr.zoom.us/j/92064136509
Διακεκριμένοι Έλληνες του Εξωτερικού που υπηρετούν σε μεγάλους οργανισμούς ή γνωστά εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα θα καταθέσουν την προσωπικής τους άποψη. Μπορείτε να αναζητήσετε το Πρόγραμμα της εκδήλωσης στο σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/enimerotiki-esperida-me-thema-aeiforiki-georgia-16-3-2022/
Κατά τη διεξαγωγή της εκδήλωσης με φυσική παρουσία θα τηρηθούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις. Για την είσοδο σας είναι απαραίτητη η επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης.


Υπογραφή μνημονίων με Πανεπιστήμια της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης
Πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, η τελετή υπογραφής Μνημονίων Συνεργασίας ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Πατρών και τα εδώ Πανεπιστήμια Ανατολικού Σαράγεβο και της Μπάνια Λούκα. Οι Συμφωνίες προβλέπουν την ενίσχυση της συνεργασίας των συμβαλλομένων πλευρών στον τομέα της ανταλλαγής φοιτητών μέσω του προγράμματος ERASMUS, επισκέψεις ακαδημαϊκών στελεχών, συμμετοχές σε διαλέξεις και συνέδρια.


Διαδικτυακό Εργαστήριο Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης: Πέμπτη 17 Μαρτίου 2022
Στο πλαίσιο της Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Πατρών», το Τμήμα Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης, της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας, θα υλοποιήσει Εργαστήριο Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης “Οριζόντιες Δεξιότητες: α)Δημιουργικότητα, β)Καινοτομία, γ)Κοινωνικές και Διαπολιτισμικές δεξιότητες, δ)Ηγετικές ικανότητες, ε)Επικοινωνιακές Δεξιότητες, στ) Ευελιξία και προσαρμοστικότητα, ζ)Ενίσχυση αυτοεκτίμησης, η)Διαχείριση στρες)”, την Πέμπτη 17 Μαρτίου 2022 και ώρα 12:30 μ.μ. – 14:30 μ.μ.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».
Εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορείτε να υποβάλετε εδώ.
Η εγγραφή σας πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση του Πανεπιστημιακού σας e-mail.
Στόχος του Εργαστηρίου Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τις soft skills, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες οι οποίες διαμορφώνονται σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο σε σχέση με τις συγκεκριμένες δεξιότητες.
Στο εργαστήριο έχουν δυνατότητα συμμετοχής  φοιτήτριες/ές και απόφοιτες/οι του Πανεπιστημίου Πατρών, στους οποίους θα δοθεί η ευκαιρία να κατανοήσουν τη σημασία των soft skills και της συμβολής τους στην επαγγελματική τους αποκατάσταση. Οι δεξιότητες αυτές αποτελούν την προστιθέμενη αξία του ανθρώπινου δυναμικού  και παρέχουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού χειρισμού του συνεχώς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος της εργασίας.
Μπορείτε να παρακολουθήσετε το Εργαστήριο Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης εδώ.
Οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.


Υποτροφίες Οικονομικής Ενίσχυσης Φοιτητών Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων
Η κοινωνική Μέριμνα του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο της δράσης της για την ενίσχυση των Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων, προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, 50 ετήσιες υποτροφίες για προπτυχιακούς φοιτητές-τριες. Η οικονομική ενίσχυση αποσκοπεί στη διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση φοιτητών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ), με απώτερο στόχο την έγκαιρη ολοκλήρωση των σπουδών τους. Η κάθε υποτροφία ανέρχεται στο ποσό των 3000 € και παρέχεται για διάστημα 12 μηνών. Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει βάσει εισοδηματικών, κοινωνικών κριτηρίων και ακαδημαϊκής επίδοσης. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://socialwelfare.upatras.gr/ypotrofies-oikonomikis-enischysis-ey-3/


Ετήσια συνάντηση του προγράμματος REMEDIA στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών με φυσική παρουσία και ηλεκτρονικά στις 14-15/3/2022
To REMEDIA είναι ένα ευρωπαϊκό ερευνητικό με στόχο τον καθορισμό της σχέσης μεταξύ της έκθεσης σε ατμοσφαιρική ρύπανση και της σοβαρότητας/νοσηρότητα της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας και της κυστικής ίνωσης, παρέχοντας έτσι βασικά στοιχεία για το σχεδιασμό κατάλληλων προγραμμάτων πρόληψης και φροντίδας. Η μοναδική μεθοδολογία του βασίζεται στη χρήση θαλάμων ατμοσφαιρικής προσομοίωσης για, στην ενσωμάτωση πολλαπλών συνόλων επιδημιολογικών δεδομένων και στην εφαρμογή προηγμένων προσεγγίσεων μηχανικής μάθησης. Το έργο REMEDIA είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας 13 εταίρων από 9 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΕΧΜΗ) του ΙΤΕ και του Τμήματος Χημικής Μηχανικής του Πανεπιστημίου Πατρών από την Ελλάδα. Η κοινοπραξία αποτελείται από δημόσιους και ακαδημαϊκούς ερευνητικούς οργανισμούς, νοσοκομεία, πανεπιστήμια και μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Τα αποτελέσματα του REMEDIA θα βοηθήσουν στην πρόβλεψη του κινδύνου ασθένειας με την απόκτηση νέων γνώσεων σχετικά με την επίδραση της εξωτερικής έκθεσης σε βιολογικά μονοπάτια σε διαφορετικά στάδια της ζωής μας και θα εντοπίσουν πρώιμα σημάδια βλάβης στην υγεία που προκαλούνται από περιβαλλοντικούς παράγοντες.
Η ετήσια συνάντηση του προγράμματος REMEDIA θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών με φυσική παρουσία και ηλεκτρονικά στις 14-15/3/2022.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος: https://h2020-remedia.eu/


Διενέργεια Rapid Test για COVID-19
Σας ενημερώνουμε ότι την  Παρασκευή 11/03/22 και ώρα 9:00 έως 14:30 θα διενεργηθούν Rapid Test για COVID-19 στις εγκαταστάσεις της Φοιτητικής Εστίας από τον ΕΟΔΥ. Όσοι από τους φοιτητές-τριες και το προσωπικό του Πανεπιστημίου επιθυμούν να κάνουν rapid test μπορούν να προσέλθουν.


Διάκριση σε ανακοίνωση μελών του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης & Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών
Η συγγραφική ομάδα της ανακοίνωσης: «Teachers’ voices for refugee education in times of Covid-19» των κκ. Ελένη Σαμσάρη (Διδάκτωρ του ΤΕπΕΚΕ, επίβλεψη  Γιώργος Νικολάου), Γιώργο Νικολάου, Καθηγητή ΤΕπΕΚΕ και Νεκταρία Παλαιολόγου, Αναπλ. Καθηγήτρια ΕΑΠ, απέσπασαν διάκριση για την ανακοίνωσή τους με χρηματικό έπαθλο, στο Συνέδριο της Korean Association of Multicultural Education (2021 KAME International Conference,  Theme: Multicultural Education in the Post-Pandemic Era, August 12-14, 2021, Seoul National University, Seoul, Korea). Τέτοιου είδους διακρίσεις αποτελούν αναγνώριση του υψηλού επίπεδου της ερευνητικής δραστηριότητας των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών.


Φιλοξενία Υποτρόφων του Προγράμματος Fulbright στο ΤΕΕΑΠΗ
Το Εργαστήριο Κοινωνιολογίας και Εκπαίδευσης του ΤΕΕΑΠΗ φιλοξενεί για το εαρινό εξάμηνο 2022 τις υποτρόφους του Προγράμματος Fulbright:

 • την καθηγήτρια Shirley Wade McLoughlin,  (Professor of Education, Affiliate Faculty, Women and Gender Studies), από το Κολέγιο Keene State College, New Hampshire USA. Η κ. McLoughlin θα διδάξει σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα, ενώ θα διερευνήσει τα εμπόδια μάθησης προσφύγων και μεταναστών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα σε συνεργασία με την Αν. Καθηγήτρια Ε. Αρβανίτη. 
 • τις καθηγήτριες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Erin McCarthy (Greendale Middle School, Wisconsin, USA) & Maria Murillo (Boulder Valley High School, Colorado, USA). Οι δύο υπότροφοι θα επισκεφθούν σχολεία της περιφέρειας μετά από συνεννόηση με τον Περιφερειακό Διευθυντή κ. Ζέρβα για να διερευνήσουν διαπολιτισμικές διδακτικές πρακτικές στα γυμνάσια και τα λύκεια. 

Οι επισκέψεις αυτές πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της συνεργασίας με το πρόγραμμα Fulbright μέσω του οποίου αρκετά μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών έχουν επισκεφθεί Αμερικάνικα πανεπιστήμια και έχουν εκπονήσει έρευνα. 


Παράσταση της Χοροθεατρικής Ομάδας του Πανεπιστημίου Πατρών
Η Χοροθεατρική Ομάδα του Πανεπιστημίου Πατρών «ΟΡΜΗΤΕΣ», θα πραγματοποιήσει  Χοροθεατρική Παράσταση με τίτλο: «Ανοδική πτώση», το Σάββατο και την Κυριακή 12 – 13 Μαρτίου  2022 και ώρα 21:00, στο Θέατρο « Όροφως» (Όθωνος-Αμαλίας 112). Η παράσταση είναι αφιερωμένη στις γυναίκες που βίωσαν και συνεχίζουν να βιώνουν βία και κακοποίηση, αλλά και σε εκείνες που είναι εδώ και συνεχίζουν να αγωνίζονται.
Τηλέφωνα κρατήσεων: 6978371796, 6982223804, 2610 343309
Περισσότερα: https://www.upatras.gr/anodiki-ptosi-12-13-03-2022/


Οδηγός εύρεσης φορέα υποδοχής Erasmus+ για πρακτική άσκηση και επικοινωνία

 1. Πώς βρίσκω φορέα υποδοχής;
  Για την εύρεση Φορέα Υποδοχής μπορείτε να συμβουλευτείτε:
 • την ενδεικτική κατάσταση με την καταγραφή των φορέων υποδοχής στους οποίους έχουν μεταβεί για πρακτική άσκηση οι συμμετέχοντες των  προηγούμενων ετών
 • το διαδίκτυο, όπου αναζητάτε τις επαγγελματικές περιοχές και αντικείμενα που σας ενδιαφέρουν, βρίσκετε πληροφορίες για το πώς δουλεύουν, το αντικείμενό τους, τη θέση τους στην αγορά, την εσωτερική τους δομή και οργάνωση κ.λ.π.
 • στην ιστοσελίδα https://erasmusintern.org/
 • τον Συντονιστή Erasmus ή άλλο μέλος ΔΕΠ/Διδάσκοντα του Τμήματος φοίτησής σας.
 • Πληροφορίες για τη ζωή στην Ευρώπη μπορείτε να αντλήσετε και από την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής http://ec.europa.eu/index_el.htm

 

 1. Πώς γίνεται η επικοινωνία με τον φορέα υποδοχής;
  Στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στους φορείς που επιθυμείτε να μετακινηθείτε, με επισυναπτόμενο το βιογραφικό σας σημείωμα στα αγγλικά, ώστε να διερευνήσετε αν δέχονται φοιτητές για πρακτική άσκηση.

Αναλυτικές πληροφορίες στο σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/odigos-evresis-forea-ypodochis-gia-erasmus-praktiki-askisi-kai-epikoinonia/

Τηλεφωνική γραμμή έκτακτης ανάγκης 11771
Μπορείτε να καλείτε επί 24/ώρου βάσεως, 7 ημέρες την εβδομάδα από οποιοδήποτε κινητό ή σταθερό τηλέφωνο (εντός νομού Αχαΐας)
για άμεση παροχή βοήθειας εντός της πανεπιστημιούπολης 

 

Λογότυπο-Alumni

Ιστότοπος Αποφοίτων Πανεπιστημίου Πατρών
Κάνε την εγγραφή σου τώρα!

https://alumni.upatras.gr/

Από το Γραφείο Επικοινωνίας Τύπου