Έναρξη λειτουργίας συστήματος συχνών ερωτήσεων και πληροφόρησης “Αθηνά”

Σύστημα  συχνών ερωτήσεων και πληροφόρησης “Αθηνά”

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, ξεκινά πιλοτικά ένα αυτοματοποιημένο σύστημα υποστήριξης και πληροφόρησης σε μία σειρά από θέματα που απασχολούν συχνά τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας και ειδικά τις φοιτήτριες και τους φοιτητές.

Στόχος είναι η γρήγορη, αποτελεσματική και αξιόπιστη παροχή οδηγιών σε θέματα υποστήριξης & επίλυσης κοινών προβλημάτων και αναζήτησης πληροφοριών για τη λειτουργία του Πανεπιστημίου.
Το έργο σχεδιάστηκε εξ ολοκλήρου από ομάδα της Διεύθυνσης Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών  του Πανεπιστημίου Πατρών,
με πολυετή εμπειρία στην παροχή τεχνικής υποστήριξης.

Το περιεχόμενο αναπτύχθηκε από:

  • τη Διεύθυνση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών
  • τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας
  • τη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας
  • τη Διεύθυνση Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης
  • τη Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων και Εξωστρέφειας

Το περιεχόμενο θα εμπλουτίζεται συνεχώς, ώστε να είναι επίκαιρο, χρήσιμο και αποτελεσματικό.

Το σύστημα είναι προσβάσιμο από τη διεύθυνση

https://athena.upatras.gr

Οι διαχειριστές ιστοτόπων, μπορούν, εφόσον επιθυμούν, να ενσωματώσουν τον παραπάνω σύνδεσμο στο περιεχόμενο τους, ώστε να είναι εύκολη και άμεση η πρόσβαση για τους ενδιαφερόμενους.

Για σχόλια, προτάσεις και ιδέες μπορείτε να επικοινωνείτε με το email  athena@upatras.gr

Η Πρυτανική Αρχή θέλει να συγχαρεί τις(ους) εργαζόμενες(ους) που εργάσθηκαν για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα.

Η “Αθηνά” θα εξελίσσεται διαρκώς με ανάπτυξη νέων λειτουργικοτήτων.