Οδηγός εύρεσης φορέα υποδοχής Erasmus+ για πρακτική άσκηση και επικοινωνία (Ενημερώθηκε 15/03/24)

1. Πως βρίσκω φορέα υποδοχής?

Για την εύρεση Φορέα Υποδοχής μπορείτε να συμβουλευτείτε:

  • -το διαδίκτυο, όπου αναζητάτε τις επαγγελματικές περιοχές και αντικείμενα που σας ενδιαφέρουν, βρίσκετε πληροφορίες για το πώς δουλεύουν, το αντικείμενό τους, τη θέση τους στην αγορά, την εσωτερική τους δομή και οργάνωση κ.λ.π
  • -την ιστοσελίδα https://erasmusintern.org/
  • -το φοιτητικό Σύλλογο ESN UOPA https://uopa.esngreece.gr/contact
  • -τον Συντονιστή Erasmus ή άλλο μέλος ΔΕΠ/Διδάσκοντα του Τμήματος φοίτησής σας.

Πληροφορίες για τη ζωή στην Ευρώπη μπορείτε να αντλήσετε:
– από την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής http://ec.europa.eu/index_el.htm  ή
– μπορείτε να επικοινωνείτε με το φοιτητικό Σύλλογο ESN (Erasmus Student Network) της πόλης του εξωτερικού https://www.esn.org/sections  που θα μετακινηθείτε για πρακτική άσκηση, στο internet ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

2. Πώς γίνεται η επικοινωνία με τον φορέα υποδοχής?
Στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στους φορείς που επιθυμείτε να μετακινηθείτε, με επισυναπτόμενο το βιογραφικό σας σημείωμα στα αγγλικά, ώστε να διερευνήσετε αν δέχονται φοιτητές για πρακτική άσκηση. Επίσης, αναφέρετε:
• ότι συμμετέχετε στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ for Τraineeships,
• τη χρονική διάρκεια στην οποία επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε την πρακτική σας άσκηση (traineeship), η οποία θα διαρκεί από 2 έως 3 μήνες,
• την ιδιότητά σας,
• περιγράφετε το αντικείμενο/ειδικότητά σας και δηλώνετε την επιθυμία σας να γίνετε δεκτοί για πρακτική άσκηση,
• ότι ο φορέας δεν θα έχει καμία οικονομική επιβάρυνση (λαμβάνετε επιχορήγηση από το πρόγραμμα Erasmus+). Διευκρίνιση: Αν ο φορέας υποδοχής επιθυμεί να παράσχει οικονομικό βοήθημα/στέγη/γεύματα/μετακινήσεις δεν επηρεάζεται η επιχορήγησή σας. Σε κάθε περίπτωση είναι στη διακριτική ευχέρεια του φορέα υποδοχής, καθώς δεν υπάρχει αντίστοιχη υποχρέωση εκ μέρους του.
• ότι υποχρέωση του φορέα είναι να σας αποδεχτεί και να σας εκπαιδεύσει σε αντικείμενα σχετικά με την επιστήμη σας. Αν υπάρξει θετική ανταπόκριση ζητάτε την επιστολή αποδοχής (Letter of Acceptance) σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στα δικαιολογητικά της τρέχουσας προκήρυξης.

Προσοχή! Προτείνεται να μην έρχεστε σε επαφή με ενδιάμεσους φορείς, οι οποίοι προσφέρουν υπηρεσίες εύρεσης φορέων υποδοχής καθώς δημιουργούνται προβλήματα.

Παρακαλούμε, επίσης, να φροντίζετε η επικοινωνία σας με τους φορείς υποδοχής να πραγματοποιείται έγκαιρα, προκειμένου να έχετε λάβει το γράμμα αποδοχής (letter of acceptance) εντός των χρονικών ορίων της προκήρυξης.