Οδηγός εύρεσης φορέα υποδοχής Erasmus+ για πρακτική άσκηση και επικοινωνία.

1. Πως βρίσκω φορέα υποδοχής?
Για την εύρεση Φορέα Υποδοχής μπορείτε να συμβουλευτείτε:
• την ενδεικτική κατάσταση με την καταγραφή των φορέων υποδοχής στους οποίους έχουν μεταβεί για πρακτική άσκηση οι συμμετέχοντες των προηγούμενων ετών (από το 2007 έως σήμερα και η οποία επισυνάπτεται ανά Τμήμα).

• το διαδίκτυο, όπου αναζητάτε τις επαγγελματικές περιοχές και αντικείμενα που σας ενδιαφέρουν,
βρίσκετε πληροφορίες για το πώς δουλεύουν, το αντικείμενό τους, τη θέση τους στην αγορά, την
εσωτερική τους δομή και οργάνωση κ.λ.π.

• στην ιστοσελίδα https://erasmusintern.org/
• τον Συντονιστή Erasmus ή άλλο μέλος ΔΕΠ/Διδάσκοντα του Τμήματος φοίτησής σας.
Πληροφορίες για τη ζωή στην Ευρώπη μπορείτε να αντλήσετε και από την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής http://ec.europa.eu/index_el.htm .

2. Πώς γίνεται η επικοινωνία με τον φορέα υποδοχής?
Στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στους φορείς που επιθυμείτε να μετακινηθείτε, με επισυναπτόμενο το βιογραφικό σας σημείωμα στα αγγλικά, ώστε να διερευνήσετε αν δέχονται φοιτητές για πρακτική άσκηση. Επίσης, αναφέρετε:
• ότι συμμετέχετε στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ for Τraineeships,
• τη χρονική διάρκεια στην οποία επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε την πρακτική σας άσκηση (traineeship), η οποία θα διαρκεί από 2 έως 3 μήνες,

• την ιδιότητά σας,
• περιγράφετε το αντικείμενο/ειδικότητά σας και δηλώνετε την επιθυμία σας να γίνετε δεκτοί για
πρακτική άσκηση,

• ότι ο φορέας δεν θα έχει καμία οικονομική επιβάρυνση (λαμβάνετε επιχορήγηση από το πρόγραμμα
Erasmus+). Διευκρίνιση: Αν ο φορέας υποδοχής επιθυμεί να παράσχει οικονομικό βοήθημα/στέγη/γεύματα/μετακινήσεις δεν επηρεάζεται η επιχορήγησή σας. Σε κάθε περίπτωση είναι στη
διακριτική ευχέρεια του φορέα υποδοχής, καθώς δεν υπάρχει αντίστοιχη υποχρέωση εκ μέρους του.

• ότι υποχρέωση του φορέα είναι να σας αποδεχτεί και να σας εκπαιδεύσει σε αντικείμενα σχετικά με την επιστήμη σας. Αν υπάρξει θετική ανταπόκριση ζητάτε την επιστολή αποδοχής (Letter of Acceptance) σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στα δικαιολογητικά της τρέχουσας προκήρυξης.

Παρακαλούμε, επίσης, να φροντίζετε η επικοινωνία σας με τους φορείς υποδοχής να πραγματοποιείται έγκαιρα, προκειμένου να έχετε λάβει το γράμμα αποδοχής (letter of acceptance) εντός των χρονικών ορίων της προκήρυξης.

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Τμήμα Βιολογίας

Τμήμα Γεωλογίας

Τμήμα Γεωπονίας

Τμήμα Διοίκησης Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τμήμα Επιστήμης των Υλικών

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Τμήμα Θεατρικών Σπουδών

Τμήμα Ιατρικής

Τμήμα Λογοθεραπείας

Τμήμα Μαθηματικών

Τμήμα Μηχανικών ΗΥ και Πληροφορικής

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών

Τμήμα Νοσηλευτικής

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Τμήμα Φαρμακευτικής

Τμήμα Φιλολογίας

Τμήμα Φιλοσοφίας

Τμήμα Φυσικής

Τμήμα Φυσικοθεραπείας

Τμήμα Χημείας

Τμήμα Χημικών Μηχανικών