Διαδικτυακή παρουσίαση του έργου: “filoxeno 2.0 -Ο ευφυής Τουριστικός Οδηγός εξατομικευμένων και δυναμικών προσφορών Τουριστικών Υπηρεσιών με αξιοποίηση τεχνικών μηχανικής μάθησης και συνδυασμένου φιλτραρίσματος”

Οι συνεργαζόμενοι φορείς – η εταιρία Knowledge Broadband Services Α.Ε. και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»– σας προσκαλούν σε ψηφιακή συνάντηση, με σκοπό να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του έργου “filoxeno 2.0 – Ο ευφυής Τουριστικός Οδηγός εξατομικευμένων και δυναμικών προσφορών Τουριστικών Υπηρεσιών με αξιοποίηση τεχνικών μηχανικής μάθησης και συνδυασμένου φιλτραρίσματος”.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η διαδικτυακή παρουσίαση του έργου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021 και ώρα 11.30, μέσω της πλατφόρμας zoom (https://us06web.zoom.us/j/86813376734).
Η πρόσκληση είναι ανοικτή για το κοινό και η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Ενδεικτικά, το πρόγραμμα της παρουσίασης:

 • 11.30 – 11.45 : Χαιρετισμοί
  -Βασίλης Χρηστίδης, Διευθύνων Σύμβουλος Knowledge BS. Συντονιστής Έργου 
  -Ιωάννης Γαροφαλάκης, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου, ΙΤΥΕ “Διόφαντος”
 • 11.45 – 12.00 : Το έργο “filoxeno 2.0” στο πλαίσιο της δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»
  -Νίκος Ζώτος, Υπεύθυνος Εμπορικού Τμήματος Knowledge BS
 • 12.00 – 12.30 : Παρουσίαση «Δημιουργία προσωποποιημένων συστάσεων με χρήση αραιών δεδομένων και αυτόματη αξιολόγηση κριτικών»
  -Ανδρέας Κομνηνός, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών. Μέλος Ομάδας Έργου ΙΤΥΕ “Διόφαντος”
  -Ιουλία Σίμου, Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής. Μέλος Ομάδας Έργου ΙΤΥΕ “Διόφαντος”
 • 12.30 – 13.00 : Παρουσίαση «Προσωποποιημένες συστάσεις στον τουριστικό οδηγό filoxeno.com” & “In destination Mobile App filoxeno.com
  -Κωνσταντίνος Κόβας, Project Manager, Knowledge BS
 • 13.00 – 13.30 : Συμπεράσματα / Συζήτηση