Διαπιστωτική Πράξη δεύτερης (2ης) τροποποίησης συγκρότησης Κοσμητείας της Σ.Α.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών.

Διαπιστωτική Πράξη δεύτερης (2ης) τροποποίησης συγκρότησης Κοσμητείας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, ακαδημαϊκού έτους 2020 – 2021.

Πράξη.2η.τροποπ.Κοσμητεία.ΣΑΚΕ_ 2020_2021_ΨΔΠ7469Β7Θ-Υ2Κ