Δημόσια Ηλεκτρονική Κλήρωση για την επιλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης στα πλαίσια της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για τη «Συντήρηση, Αποκατάσταση βλαβών & Λειτουργία H/M Εγκαταστάσεων Πανεπιστημίου Πατρών, 2023-2025», με αριθ. Διακήρυξης 2/23

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ_2_23