Δημόσια Ηλεκτρονική Κλήρωση για την επιλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης στα πλαίσια της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για τις “Υπηρεσίες Μεταφοράς αντικειμένων – εξοπλισμού Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2023”, με αριθ. Διακήρυξης 35/22

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ_35_22