Δημόσια Ηλεκτρονική Κλήρωση για την επιλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για την «Συντήρηση-αποκατάσταση βλαβών εγκαταστάσεων κλιματισμού (ψύξης/θέρμανσης), αυτόνομων κλιματιστικών μονάδων διαιρούμενου τύπου, ψυκτικών θαλάμων και υπερκαταψυκτών των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, 2024-2025», με αριθ. Διακήρυξης 44/23.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ διενεργειας 44_23