Εισαγωγή στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, 19/04/2024

Την Παρασκευή, 19.4.2024 και ώρα 18.00, στο πλαίσιο του μαθήματος “Εργατικό Δίκαιο & Νέες Τεχνολογίες”, ΠΜΣ «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Φορολογικών και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (DITAF) », Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πατρών, που διδάσκει η κ. Γεωργιάδου Νίκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, θα πραγματοποιηθεί ομιλία από τον κ. Κωνσταντίνο Πηνιώτη με θέμα
“Εισαγωγή στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας”.

Ο κ. Πηνιώτης Κωνσταντίνος  είναι μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του βραβευμένου με έπαινο από την Ακαδημία Αθηνών επιστημονικού περιοδικού «Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας», έχει διατελέσει τακτικό μέλος της Επιτροπής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την αξιολόγηση του 1ου σχεδίου Κωδικοποίησης της Εργατικής Νομοθεσίας, τακτικό μέλος της τετραμελούς Επιτροπής σύνταξης εκθέσεως για την δομή του Ενιαίου Κώδικα Εργατικού Δικαίου, μέλος τής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής τού Ν. 3385/2005, είναι αρθρογράφος μελετών εργατικού δικαίου, προσκεκλημένος επιμορφωτής σε θέματα εργατικού δικαίου από πλήθος επιχειρήσεων  και δικηγόρος με επαγγελματική δραστηριότητα σε υποθέσεις εργατικού δικαίου.

Με ιδιαίτερη χαρά τον υποδεχόμαστε στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Για την παρακολούθηση της ομιλίας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον παρακάτω σύνδεσμο :

https://upatras-gr.zoom.us/j/94992399855?pwd=aFlJM1A5bStzVUxiOWtZL0dwYnFpQT09

______________
Γεώργιος Λαζ. Θανάσας
Επίκουρος Καθηγητής
Διευθυντής ΠΜΣ Ψηφιακός Μετασχηματισμός Φορολογικών και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας
Πανεπιστήμιο Πατρών