«Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με τη γλώσσα Python» – ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Π.Π.

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Π.Π. στα πλαίσια της συνεργασίας του με το ΕΚΕΚ-ATHENA Ε.Π.Ε. ανακοινώνει την έναρξη νέου Επιμορφωτικού Προγράμματος:

«Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με τη γλώσσα Python»

διάρκειας 16 εβδομάδων, με 190 ώρες διδασκαλίας,

με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Γιάννη Γαροφαλάκη, Καθηγητή Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστημίου Πατρών.

Σας ενημερώνουμε ότι η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Πατρών, στα πλαίσια της συνεργασίας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Π.Π. με το ΕΚΕΚ-ATHENA Ε.Π.Ε.

για την διεξαγωγή Επιμορφωτικών Προγραμμάτων, ανακοινώνει ότι οι εργαζόμενοι του Ιδρύματος θα μπορούν να συμμετέχουν, με την συμβολική τιμή των 100,00 (εκατό) ευρώ ανά πρόγραμμα, για δίδακτρα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε:

στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Π.Π., e-mail: kedivim@upatras.gr, τηλ. 2610-99.66.88, 2610-99.66.39

στο ΕΚΕΚ-ATHENA, e-mail: info@ekek.gr, τηλ. 210-220.68.30