Εκδήλωση με θέμα «Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Πανεπιστημίου Πατρών» | 30.03.2023 | Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης»

Την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023, ώρα 10:00, στην Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης» (κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος), θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με θέμα «Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Πανεπιστημίου Πατρών». Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου του Πανεπιστημίου Πατρών με τη συμμετοχή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και υλοποιείται στο πλαίσιο δράσεων με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της πανεπιστημιακής κοινότητας σχετικά με την κατανόηση και τη σημασία της λειτουργίας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, της διαχείρισης και αξιολόγησης των κινδύνων που αναδύονται και επηρεάζουν την καθημερινή λειτουργία του Ιδρύματος και την εκπλήρωση των στόχων του, καθώς και των δικλίδων ελέγχου/ασφαλείας που ενεργοποιούνται με στόχο την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών.