Επιστολή Πανηπειρωτικού Συλλόγου Πατρών με θέμα: Βοήθεια σε Ηπειρώτη/τισσα προπτυχιακό/ή πρωτοετή φοιτητή/τρια ενεργώς φοιτούντα/ουσα στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Βοήθεια σε Ηπειρώτη προπτυχιακό πρωτοετή φοιτητή ενεργώς φοιτούντα στο Πανεπιστήμιο Πατρών