Ιστότοπος ανασκαφής του Πανεπιστημίου Πατρών στην Αμφίπολη

Το Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών διενεργεί ανασκαφική έρευνα στην ακρόπολη της Αμφίπολης, εκεί όπου βρισκόταν το κέντρο της αρχαίας πόλης. Στο πλαίσιο του ερευνητικού αυτού προγράμματος σχεδιάστηκε ο ιστότοπος http://amphipolisproject.org/, ο οποίος παρουσιάζει το πρόγραμμα και ενημερώνει σταδιακά για τις έρευνες, οι οποίες ξεκίνησαν το 2019. Επιπλέον, έχει συγκεντρωθεί η σχετική βιβλιογραφία για την πόλη και τις προγενέστερες ανασκαφές της.