Λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης Αλλοδαπών Φοιτητών

Το Γραφείο Υποστήριξης Αλλοδαπών Φοιτητών που χρηματοδοτείται μέσω της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη δράσεων Διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου Πατρών» και MIS 5149226 στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ» και ειδικότερα στο πλαίσιο του Υποέργου (5) «Υποστήριξη δράσεων Διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου Πατρών: Γραφείο Υποστήριξης αλλοδαπών φοιτητών», παρέχει υποστήριξη στους εγγεγραμμένους αλλοδαπούς φοιτητές των παρακάτω προγραμμάτων:

  • 1. Personalized Medicine | MS Program
  • 2. Cell and Gene Therapies: from bench to bedside and Good Manufacturing Practices | MS Program
  • 3. ChemEngUP | PhD Graduate Program
  • 4. Greek and Chinese Civilizations: A comparative approach | MA Program

____________
Τατιάνα Στυλιανού
Γραφείο υποστήριξης αλλοδαπών φοιτητών
Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας Πανεπιστημίου Πατρών