Ορισμός μελών Κεντρικών Εφορευτικών Επιτροπών (Κ.Ε.Ε.) για τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη Προέδρων & Αναπλ. Προέδρων των Τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών για τη διετία από 01/09/2022 έως 31/08/2024.

Ορισμός μελών Κεντρικών Εφορευτικών Επιτροπών (Κ.Ε.Ε.) για τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη Προέδρων & Αναπλ. Προέδρων των Τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών για τη διετία από 01/09/2022 έως 31/08/2024.

Τμήμα Μαθηματικών: ΑΑ_ΑΠ_ΟΡΙΣΜ ΕΦΟΡ ΕΠΙΤΡ ΤΜΗΜ ΜΑΘ_ΣΘΕ.pdf

Τμήμα Φυσικής: ΑΑ_ΑΠ_ΟΡΙΣΜ ΕΦΟΡ ΕΠΙΤΡ ΤΜΗΜ ΦΥΣ_ΣΘΕ.pdf

Τμήμα Χημείας: ΑΑ_ΑΠ_ΟΡΙΣΜ ΕΦΟΡ ΕΠΙΤΡ ΤΜΗΜ ΧΗΜ_ΣΘΕ.pdf

Τμήμα Βιολογίας: ΑΑ_ΑΠ_ΟΡΙΣΜ ΕΦΟΡ ΕΠΙΤΡ ΤΜΗΜ ΒΙΟΛ_ΣΘΕ.pdf

Τμήμα Γεωλογίας: ΑΑ_ΑΠ_ΟΡΙΣΜ ΕΦΟΡ ΕΠΙΤΡ ΤΜΗΜ ΓΕΩΛ_ΣΘΕ.pdf

Τμήμα Επιστήμης των Υλικών: ΑΑ_ΑΠ_ΟΡΙΣΜ ΕΦΟΡ ΕΠΙΤΡ ΤΜΗΜ ΤΕΥ_ΣΘΕ.pdf