Οριστικός πίνακας για την εισαγωγή φοιτητών παλαιότερων ετών στην Φοιτητική Εστία του Πανεπιστημίου Πατρών (Ρίο)

Σύμφωνα με απόφαση της Εφορείας Φοιτητικών Εστιών του Πανεπιστημίου Πατρών, και μετά από εξέταση υποβληθείσας αίτησης,  εγκρίθηκε η κατάταξη των αιτήσεων στέγασης φοιτητών παλαιότερων ετών,  ακ. έτους 2022-2023 στην Φοιτητική Εστία Πατρών (Ρίο) , σύμφωνα με το συνημμένο αρχεία.

Σημειώνεται ότι, ο Πίνακας Αξιολόγησης των αιτήσεων στέγασης φοιτητών παλαιότερων ετών στην ΦΕΠ τροποποιείται ΜΟΝΟ ως προς το ΑΜ 1077541, με τα υπόλοιπα στοιχεία να παραμένουν ώς έχουν.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ_ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ_2022_ΦΕΠ_ΕΝΣΤΑΣΗ