Ποσοτική Μικροβιολογία σε επίπεδο μεμονωμένων κυττάρων, 15/04/2022

Π.Μ.Σ. Βιολογικές Επιστήμες: Έρευνα & Εφαρμογές
Κατεύθυνση: Βιολογική Τεχνολογία
Κύκλος Σεμιναρίων 2021-2022

Παρασκευή 15 Απριλίου 2022, 12:00 το μεσημέρι

Δρ. Κωνσταντίνος Κουτσουμανής
Καθηγητής, Διευθυντής του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας & Υγιεινής Τροφίμων
Πρόεδρος της Επιτροπής Βιολογικών Κινδύνων της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA)
Μέλος της ομάδας ειδικών Μικροβιολογικού Προσδιορισμού Επικινδυνότητας  FAO/WHO (JEMRA)
Τομέας Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, Τμήμα Γεωπονίας, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
(https://food-science.agro.auth.gr/en/personnel/koutsoumanis-kostas)

«Ποσοτική Μικροβιολογία σε επίπεδο μεμονωμένων κυττάρων»

Link: https://upatras-gr.zoom.us/j/92405881443?pwd=TGE5eERUSnZsbkcvVjF2aUVlWE81UT09

Meeting ID: 924 0588 1443
Passcode: 288999

 ——
Alexandra Lianou, M.Sc., Ph.D.
Assistant Professor
Division of Genetics, Cell Biology and Development
Department of Biology, University of Patras