Σεμινάρια επιμόρφωσης μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού, Απρίλιος-Μάιος

H Κοινωνική Μέριμνα διοργανώνει δωρεάν επιμορφωτικά σεμινάρια που απευθύνονται σε μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και Διοικητικούς Υπαλλήλους σε θέματα δημιουργίας προσβάσιμων αρχείων Word, PowerPoint, Excel και PDF.

Κύριος στόχος των σεμιναρίων είναι η απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων σε θέματα προσβασιμότητας αρχείων και η ευαισθητοποίηση της Πανεπιστημιακής κοινότητας.

Για τους μήνες Απρίλιο – Μάιο οι ημερομηνίες και οι ώρες που έχουν οριστεί και μπορεί να επιλέξει ο/ η κάθε ενδιαφερόμενος/ η είναι οι εξής:

  • Πέμπτη, 14 Απριλίου στις 10 π.μ.
  • Τρίτη, 17 Μαΐου στη 1μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://socialwelfare.upatras.gr/seminaria-epimorfosis-melon-dep-kai-d/