Προκήρυξη δύο υποτροφιών στο Θερινό Πρόγραμμα του Harvard στην Ελλάδα

Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Πανεπιστημίου Harvard – Πανεπιστήμιο Πατρών

Προκήρυξη δύο υποτροφιών στο Θερινό Πρόγραμμα του Harvard στην Ελλάδα

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard (Κ.Ε.Σ.) με το Πανεπιστήμιο Πατρών χορηγείται μία υποτροφία από το Κ.Ε.Σ. και μία από το Πανεπιστήμιο Πατρών (Επιτροπή Ερευνών), ύψους 5.060 δολαρίων Η.Π.Α. εκάστη. Οι υποτροφίες προσφέρονται σε φοιτήτριες/φοιτητές από το 3ο έτος Προπτυχιακών Σπουδών και άνω, ή σε μεταπτυχιακές φοιτήτριες/μεταπτυχιακούς φοιτητές Α´ κύκλου (ΠΜΣ), ηλικίας μέχρι και 26 ετών, των Τμημάτων της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών*, για τη συμμετοχή τους στο Θερινό Πρόγραμμα 2023 του Πανεπιστημίου Harvard στην Ελλάδα (Ναύπλιο και Θεσσαλονίκη), με αντικείμενο τις Συγκριτικές Πολιτισμικές Σπουδές.

Το Πρόγραμμα, το οποίο είναι ένα από τα παλαιότερα και πιο επιτυχημένα θερινά προγράμματα του Harvard (χρονιά εκκίνησης 2002) θα πραγματοποιηθεί από 24 Ιουνίου έως 30 Ιουλίου 2023. Οι φοιτήτριες/ητές συμμετέχουν σε καθημερινά εντατικά σεμινάρια, εργάζονται σε εβδομαδιαίες και τελικές εργασίες με τα πρότυπα που θέτει το Harvard, λαμβάνουν μέρος σε εκδρομές και πολιτιστικές εκδηλώσεις και στο τέλος του Προγράμματος παραλαμβάνουν την επίσημη βαθμολογία τους από το Harvard. Τα έξοδα που σχετίζονται με τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα, καθώς και τη διαμονή και ημιδιατροφή (πρωινό και δείπνο) των φοιτητριών/ητών, καλύπτονται από την προαναφερόμενη υποτροφία. Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα στους παρακάτω ιστότοπους:

https://greece.chs.harvard.edu/seminar-programs/summer-school

https://summer.harvard.edu/study-abroad/greece/

* Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι συμμετέχουσες/οντες να μην έχουν αποφοιτήσει κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του Θερινού Σχολείου.

Οι ενδιαφερόμενες/οι οφείλουν να διαθέτουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, ικανότητα χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και διαδικτύου. Πρέπει να καταθέσουν:

  • Αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα
  • Αναλυτική βαθμολογία
  • Βιογραφικό σημείωμα (έως 2 σελίδες) με διεύθυνση ηλεκτρονικής επικοινωνίας
  • Πιστοποιητικό αγγλικών (τουλάχιστον επιπέδου Β2)
  • Προαιρετικά: Σημείωμα με αιτιολόγηση της αίτησης συμμετοχής

Για την επιλογή των υποτρόφων θα ακολουθηθεί κοινή διαδικασία των δύο Ιδρυμάτων. Οι ενδιαφερόμενες/οι θα κληθούν σε συνέντευξη, που θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης ή διαδικτυακά.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023. Τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών (ισόγειο Κτιρίου Διοίκησης) σε κλειστό φάκελο. Η αίτηση συμμετοχής θα συνοδεύει εξωτερικά τον κλειστό φάκελο.

Αρμόδια: Μαρίζα Χαραλαμποπούλου, Τμήμα Διεθνών Σχέσεων Τηλέφωνο: 2610 997987

Email: intern.rel@upatras.gr