Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Διατμηματικού Εργαστηρίου Ενόργανης Ανάλυσης της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, με τριετή θητεία, για το χρονικό διάστημα από 01/09/2022 έως 31/08/2025

Η Προκήρυξη και η Αίτηση Υποψηφιότητας σχετικά με τη θέση του Διευθυντή του Διατμηματικού Εργαστηρίου Ενόργανης Ανάλυσης Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, με τριετή θητεία, για το χρονικό διάστημα από 01/09/2022 έως 31/08/2025, βρίσκονται στους παρακάτω συνδέσμους:

ΠΡΟΚΗΡ_ΕΚΛΟΓ_ΔΝΤΗ_ΕΕΑ_2022_25.pdf

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ EEA