Συμμετοχή στην έρευνα Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών με τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών, σχεδιάστηκε το παρακάτω ερωτηματολόγιο. Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην έρευνα μέσω του παρακάτω συνδέσμου, στον οποίο μπορείτε να εντοπίσετε αναλυτικές πληροφορίες.

https://alumni.upatras.gr/hellenic-alumni-engagement-pilot-project/

Μέρος των πρώτων αποτελεσμάτων θα παρουσιαστούν σε εκδήλωση, που θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Πατρών το επόμενο χρονικό διάστημα.