Βιο-εφαρμογές του ψυχρού πλάσματος, 11/04/2024

Το ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ, Δ.Π.Μ.Σ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ: ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ , στο πλαίσιο του κύκλου ΕΑΡΙΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2024, παρουσιάζει την Πέμπτη, 11-04-2024, στις 13:00, στον σύνδεσμο https://upatras-gr.zoom.us/j/92537690869?pwd=ZjVIVWY4VTd4RllRRVpiWTduYStqQT09 διάλεξη του Ερευνητή Dr. Χρήστου Αγγελόπουλου

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Dr. ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, FORTH/ICE-HT

ΤΙΤΛΟΣ: ΒΙΟ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΨΥΧΡΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το πλάσμα χαρακτηρίζεται ως η τέταρτη κατάσταση της ύλης και μπορεί να οριστεί ως ένα ιονισμένο ή μερικώς ιονισμένο αέριο που περιέχει τόσο φορτισμένα όσο και ουδέτερα σωματίδια. Μπορεί να διακριθεί σε (i) θερμό (ii) θερμικό και (iii) μη θερμικό / ψυχρό. Κατά την παραγωγή ψυχρού πλάσματος ατμοσφαιρικής πίεσης, λαμβάνουν χώρα ανελαστικές κρούσεις μεταξύ των ηλεκτρονίων και των μορίων που έχουν σαν αποτέλεσμα την παραγωγή χημικά ενεργών σωματιδίων. Η χημική σύσταση του πλάσματος, που καθορίζεται από το χρησιμοποιούμενο αέριο, αποτελείται από ελεύθερες ρίζες, ηλεκτρόνια, δραστικά είδη οξυγόνου ή/και αζώτου όπως ⋅OH, O3, H2O2,1O2, ONOO-, NO2-/NO3-, ενώ ταυτόχρονα παράγεται UV ακτινοβολία. Οι πιο διαδεδομένες διατάξεις παραγωγής ψυχρού πλάσματος βασίζονται σε εκκενώσεις κορώνας (corona discharge), εκκενώσεις διηλεκτρικού φράγματος (DBD) και εκκενώσεις πίδακα (plasma jet). Η δυνατότητα ελέγχου της χημείας του ψυχρού πλάσματος το καθιστά κατάλληλο και ελκυστικό για πολλές εφαρμογές όπως: (i) αποκατάσταση εδαφικών και υδατικών συστημάτων επιβαρυμένων από ευρύ φάσμα ρύπων (αντιβιοτικά, χρωστικές, «παντοτινά χημικά»-PFAS, μικροπλαστικά) και από ιούς/βακτήρια, (ii) τροποποίηση της επιφάνειας υλικών (καταλύτες, προσροφητικά), (iii) αποστείρωση τροφίμων (φρούτα, λαχανικά, κρέας, θαλασσινά) καθώς και των συσκευασιών τους, (iv) βιοϊατρικές όπως επούλωση τραυμάτων, οδοντικά εμφυτεύματα και απόπτωση καρκινικών κυττάρων.

______________
Demitrios H. Vynios
Professor of Connective Tissue Biochemistry
Biochemistry, Biochemical Analysis & Matrix Pathobiochemistry Research Group
Department of Chemistry
University of Patras,