5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, 21-23/10/2022

Το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών  διοργανώνει το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης με θέμα:

«Η εκπαίδευση σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης:  κοινωνιολογικές αναγνώσεις» 21-23 Οκτωβρίου  2022,Πανεπιστήμιο Πατρών, Ρίο.

Σκοπό του Συνεδρίου αποτελεί η ανάδειξη των διαστάσεων της πανδημικής κρίσης στο σχολείο και την κοινωνία. Η πανδημία αποτέλεσε μια πρωτόγνωρη κατάσταση σε παγκόσμιο επίπεδο, η οποία επηρέασε όλους τους τομείς της κοινωνίας, μεταξύ των οποίων και το σχολείο.
Η «κοινωνική απόσταση» αποτέλεσε βασική πρακτική για την αντιμετώπιση της πανδημικής κρίσης. Τα σχολεία χρειάστηκε να κλείσουν και να χρησιμοποιηθούν νέοι τρόπο/πρακτικές εκπαίδευσης των μαθητών και των σπουδαστών, οι οποίες απαιτούσαν διαφορετικές μορφές οργάνωσης της διδασκαλίας αφενός και νέες δεξιότητες και ικανότητες από μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς. Πράγματι, μαθητές και εκπαιδευτικοί  έπρεπε να διαθέτουν νέα υλικά μέσα προκειμένου να συμμετέχουν στην εκπαίδευση (διαδίκτυο, υπολογιστές, κ.λπ.) αλλά και κατάλληλες δεξιότητες και ικανότητες (γνώσεις στις νέες τεχνολογίες) για τη διαχείρισή τους. Η επιστροφή των μαθητών και των σπουδαστών στο σχολείο συνοδεύτηκε από διάφορα μέτρα όπως η χρήση μάσκας, η διενέργεια ελέγχων νόσησης, κ.ά.
Η πανδημία ανέδειξε νέες μορφές ανισοτήτων σε όλους τους τομείς της κοινωνίας. Στο σχολείο οι ανισότητες μεταξύ των μαθητών εντάθηκαν. Μαθητές, κυρίως, από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες δεν συμμετείχαν στην τηλεκπαίδευση, ενώ άλλοι μαθητές δεν είχαν τα απαιτούμενα μέσα αλλά και τις δεξιότητες να συμμετέχουν στην τηλεκπαίδευση. Η αναζήτηση άλλων τρόπων προστασίας της υγείας των μαθητών και των σπουδαστών, όπως η χρήση της μάσκας, επιβλήθηκε, μεταξύ άλλων, από την ανάγκη ενεργοποίησης της αλληλεπίδρασης μεταξύ των μαθητών και γενικότερα της κοινωνικοποίησης, η οποία ήταν ανύπαρκτη κατά τη διάρκεια της τηλεκπαίδευσης. Η επαναλειτουργία των σχολείων σε νέες συνθήκες έχει σοβαρές κοινωνικές και ψυχ(ολογ)ικές επιπτώσεις στους μαθητές αλλά και όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.
Κατά την έναρξη του Συνεδρίου (Παρασκευή 21/10 και ώρα 19:00), θα τιμηθεί ο Καθηγητής Ν. Μουζέλης (LSE) από το Πανεπιστήμιο και τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών.
Ακόμη το  Συνέδριο  περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές:
 • Θεωρία και μεθοδολογία της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης
 • Εκπαίδευση και κοινωνική κινητικότητα
 • Εκπαίδευση και κοινωνικές ανισότητες
 • Σχολική αποτυχία και κοινωνικός αποκλεισμός
 • Εκπαίδευση, νέες τεχνολογίες και ψηφιακό χάσμα
 • Κοινωνικές κρίσεις και εκπαίδευση
 • Εκπαίδευση, οικονομία και αγορά εργασίας
 • Εκπαίδευση και παγκοσμιοποίηση
 • Πολυπολιτισμική κοινωνία, ανισότητες και διαπολιτισμική εκπαίδευση
 • Μετανάστες, πρόσφυγες, και διγλωσσία στην εκπαίδευση
 • Κοινωνικό φύλο, έμφυλες ανισότητες και εκπαίδευση
 • Κοινωνιολογία της δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης
 • Εκπαίδευση ενηλίκων και αναβάθμιση δεξιοτήτων: κοινωνιολογικές διαστάσεις
 • Δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση
 • Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης και εκπαιδευτική πολιτική
 • Κοινωνιολογία των αναλυτικών προγραμμάτων και της μάθησης
 • Κοινωνιολογία της σχολικής γνώσης και των εκπαιδευτικών πρακτικών
 • Κοινωνιολογία της σχολικής βίας και παραβατικότητας
 • Κοινωνιολογικές διαστάσεις της ενιαίας εκπαίδευσης
 • Κοινωνιολογία του εκπαιδευτικού επαγγέλματος
 • Διεπιστημονικές προσεγγίσεις ζητημάτων της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης

Πληροφορίες για το συνέδριο και τον τρόπο συμμετοχής σε αυτό, στον ιστότοπο του συνεδρίου: http://5o-syn-kte.wpnet.upatras.gr/ και στο e-mail: socedu5@gmail.com .

Βρείτε στο site το αναρτημένο πρόγραμμα του συνεδρίου.

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής
Γ. Νικολάου