Ανακήρυξη υποψηφίων για την εκλογή Διευθυντή του Eργαστηρίου Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας & Μικροανάλυσης της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, με τριετή θητεία, ήτοι από 1/9/2023 έως 31/8/2026.

Ανακήρυξη υποψηφίων για την εκλογή Διευθυντή του Eργαστηρίου Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας & Μικροανάλυσης της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, με τριετή θητεία, ήτοι  από 1/9/2023 έως 31/8/2026.

AA_AP_ΑΝΑΚΗΡ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΗΜΜ.pdf (1)