Ανακήρυξη υποψηφίων για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών

Ανακήρυξη υποψηφίων για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών με θητεία από 1/9/2021 έως 31/8/2023 και σύντομα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων.

3 ανακήρυξη υποψηφ και ορισμός διαχειριστή Θ ΣΠ.

Ιωάννης Πανούσης_Βιογραφικό σημείωμα

Ρόζη Αγγελική _Βιογραφικό σημείωμα