Αποτέλεσμα εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών με θητεία από 1/9/2022 έως 31/8/2024.

Αποτέλεσμα εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών με θητεία από 1/9/2022 έως 31/8/2024.

4.prakt.kee.apotel.proedr._anapl.proedros..pdf.