Αποτέλεσμα εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών με θητεία από 1/9/2021 έως 31/8/2023

Την Τρίτη 29 Ιουνίου και ώρα από 9.00 έως 13.00 διεξήχθη η εκλογική διαδικασία, με ηλεκτρονική ψηφοφορία, για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών.
Μετά το πέρας της διαδικασίας, Πρόεδρος του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, για την περίοδο από 1/9/2021 μέχρι 31/8/2023, εκλέχθηκε ο κ. Ιωάννης Πανούσης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος.
Αναπληρώτρια Πρόεδρος του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, για την περίοδο από 1/9/2021 μέχρι 31/8/2023, εκλέχθηκε η κ. Αγγελική Ρόζη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος.

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή
Αικατερίνη Σαβράμη, Ιωάννα Παπαγεωργίου, Ελένη Καράμπελα