ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για την παροχή υπηρεσιών εντοπισμού πηγών προμήθειας αρχιτεκτονικής βιβλιογραφίας ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ: 16-06-2021

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ  ……Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών   Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην παρακάτω παροχή ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για την παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένης διαχείρισης – ανάλυσης δεδομένων ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ: 14-06-2021

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ  Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών με έδρα το Ρίο. Το Πανεπιστήμιο Πατρών ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων μηχανογράφησης. ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ: 14-06-2021

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ  Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών με έδρα το Ρίο. Το Πανεπιστήμιο Πατρών ...