Χοροθεατρική Ομάδα Φοιτητών/τριών ΤΕπΕΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών

Σύντομη παρουσίαση από τη Χοροθεατρική Ομάδα Φοιτητών ΤΕΕΠΕΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών [video]