ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 1/23 Επαναληπτική Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την «Αποτύπωση κτιρίων Πανεπιστημιούπολης Ρίου και ρύθμιση αυθαιρέτων κτισμάτων και κατασκευών» – Φάση Α΄ (κτίρια κατασκευής ετών 1969 έως 1991)»

ΑΔΑΜ_1.23 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ_ΚΤΙΡΙΩΝ

espd-request-v2 (1)[1]

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ