Δημόσια Ηλεκτρονική Κλήρωση για την επιλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για τη «Συντήρηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Εκτυπωτών των Ακαδημαϊκών Τμημάτων & Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών», αρ. Διακήρυξης 34/22.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ_34.22