Δημόσια Ηλεκτρονική Κλήρωση για την επιλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας τμήματος της υφιστάμενης περίφραξης του Πανεπιστημίου Πατρών για την προστασία της Παν/λης από κλοπές, βανδαλισμούς κ.λπ.», (Αριθμ. Διακ. 42/22).

Δημόσια Ηλεκτρονική Κλήρωση για την επιλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για  την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας τμήματος της υφιστάμενης περίφραξης του Πανεπιστημίου Πατρών για την προστασία της Παν/λης από κλοπές, βανδαλισμούς κ.λπ.», (Αριθμ. Διακ. 42/22).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ