ΝΕΑ Προκήρυξη Erasmus+ ΚΑ103 Κινητικότητα Διδακτικού Προσωπικού για διδασκαλία 2020-2021

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ KA103 ακαδ. έτους 2020-2021, ανακοινώνεται η ΝΕΑ Προκήρυξη για συμμετοχή του διδακτικού προσωπικού του Ιδρύματός μας στη δράση Erasmus+ mobility for Teaching.

Απαραίτητη προϋπόθεση η ενεργή διμερής συμφωνία (Inter-Institutional Agreement) με το ίδρυμα του εξωτερικού.

Διάρκεια κινητικότητας: επτά (7) ημέρες [πέντε (5) ημέρες διδασκαλίας + δύο (2) ημέρες μετακίνησης]
Σημαντική σημείωση: ο συνολικός αριθμός ημερών επιχορήγησης θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των αιτήσεων και θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 8 ώρες διδασκαλίας.
Το διδακτικό προσωπικό θα πρέπει να έχει υπογεγραμμένη τη Συμφωνία Κινητικότητας για Διδασκαλία – Staff Mobility agreementSTA for teaching και από τα τρία εμπλεκόμενα μέρη.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 04/06/2021 έως και 23/06/2021

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
τηλ.: 2610 996610, 2610 969029
e-mail: llp.outgoing@upatras.gr