ΝΕΑ Προκήρυξη Erasmus+ ΚΑ103 Κινητικότητα Προσωπικού για επιμόρφωση 2020-2021

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ KA103 ακαδ. έτους 2020-2021, ανακοινώνεται η ΝΕΑ Προκήρυξη για συμμετοχή του προσωπικού του Ιδρύματός μας στη δράση Erasmus+ mobility for Training.

Η διάρκεια της επιμόρφωσης μπορεί να είναι 2-5 ημέρες (και 2 ημέρες ταξιδίου).

Το προσωπικό θα πρέπει να έχει υπογεγραμμένη τη Συμφωνία Κινητικότητας για επιμόρφωση – Staff Mobility agreement for Training STT και από τα τρία εμπλεκόμενα μέρη.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 04/06/2021 έως και 23/06/2021

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
τηλ.: 2610 996610, 2610 969029
e-mail: llp.outgoing@upatras.gr