Ορισμός εφορευτικής επιτροπής για εκλογή Κοσμήτορα Πολυτεχνικής Σχολής (2021-2024)

Ορισμός εφορευτικής επιτροπής για την εκλογή Κοσμήτορα Πολυτεχνικής Σχολής